THE SEALED BOOKS OF DANIEL DIE SEWE GEESTE van GOD. BACK TO THE ISLAND. WORD FOR NAMIBIA BACK TO THE HOLY of HOLIES TO WALK WITH FATHER LIKE ENOCH DID. CHANGING OF THE GUARDS OP DIE WIEKE VAN GELOOF
 
ADE  YAH  LOVE Logo
 
 


Hephzibah Maritz
Bookmark and Share
Hephzibah Maritz.jpg

Hephzibah Maritz is beter bekend as Kowie Rossouw. Hierdie bekroonde jeugboekskrywer het reeds agtien jeugboeke en ses romans vir volwassenes die lig laat sien.

In "Geheime van die hemel ontsluit" beskryf sy haar geestelike reise en hemelse openbarings wat sy in opdrag van die Vader-God in dagboekvorm neergepen het.

Hierdie boek is die eerste in 'n reeks. Dit is die intense verlange van die Vader-God dat sy kinders 'n intieme verhouding met Hom sal hê. Daarom was sy opdrag aan Hephzibah dan ook: "Gaan vertel vir my kinders hoe lief Ek hulle het en dat Ek daarna verlang om my bruid in haar hemelse tuiste te verwelkom."

Dit is haar gebed dat hierdie geestelike reise vir elke leser 'n onvergeetlike ervaring sal wees, 'n openbaring wat ook by hulle die honger sal aanwakker om die Abba Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees so intiem te leer ken soos sy Hulle leer ken het.

Haar hartewens is dat alle mense 'n intieme verhouding met die Vader-God sal ken en geniet, en dat almal sal besef: Die hemel is 'n onverwoordbare, pragtige werklikheid, 'n lewende werklikheid!

In "Geheime van die hel ontbloot", die tweede in die reeks, beskryf sy die reise wat sy moes onderneem na die plekke van duisternis. Vergesel van 'n engel en in die beskerming van die Lig van Vader se teenwoordigheid wat hulle gedurig soos 'n silinder omsluit het, moes sy plekke besoek soos onder andere die vuurpoele, satan se troonkamer en nog vele meer. Hier was Vader se opdrag baie duidelik:"Gaan vertel vir my kinders dat die hel 'n werklikheid is en dat niemand ooit weer daaruit kan ontsnap nie."

As iemand ooit daaraan getwyfel het dat daar wel 'n hel bestaan, wil sy hiermee net 'n waarskuwing rig: "Moenie die satan onderskat nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy in sy net van leuens kan vasvang en mislei." Haar dringende oproep tot elkeen is dit: "Maak seker dat jy die tou van reddende genade vasgegryp het voordat dit te laat is. Maak seker dat jy op pad is na die ewige Vaderhuis as jy vandag sou sterf. Maak dit 'n saak van erns om te weet dat jy Jesus Christus as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker aanvaar het."


 
 

Kwikwap Webwerf Konsultant: Lisette - lisetterebelo@iburst.co.za / 0842465228 Besoekers tot datum: Webwerf bestuur deur klient