Nadat ek vir 'n geruime tyd feitlik daagliks betrokke was met openbarings van satan en die donker magte, het ek eendag vir Jesus ontmoet en was Sy woorde: "Now I want to spoil you; I am going to take you to heaven." Hierdie was seker my vreugdevolste tyd in my lewe en is ek na plekke geneem soos die Troonkamer van Vader, die Nuwe Jerusalem, die Baba-kamer die Boek van die Lewe en nog vele meer. Al hierdie openbarings is in dagboekvorm in "Geheime van die hemel ontsluit" neergeskryf.
R 170.00
Quick View

Gedurende 1981 is ek met borskanker gediagnoseer. In HERE, GEBRUIK MY vertel ek oor 55 bladsye van my stryd, ook met my geloof, en hoe Vader-God 'n stukkende kleipot kan optel en weer heelmaak.
R 80.00
Quick View

In Halachah, wat in kort beteken: "The way one walks", beskryf ek die gebeure van die periode wat begin het, nege maande nadat ek die eerste openbaring by die See van Galilea ontvang het. Ek was toe in die proses om die eerste boek, Geheime van die hel ontbloot, te publiseer, terwyl die openbarings van Abba-Vader steeds voortgegaan het. Van ʼn bediening was daar geen sprake nie, maar min het ek toe geweet; dit is waaroor die opleiding sou gaan. Ade Yah Love moes gebore word. Aanvanklik het ek nie verstaan nie, maar dit was eintlik ʼn wonderlike pad wat Vader verder met my begin loop het. Kortliks wil ek dit so beskryf: Wanneer ons Hemelse Vader aan iemand ʼn spesifieke opdrag gee om uit te voer, sal Hy in Sy liefde en getrouheid so ʼn persoon eers ten volle voorberei, voordat Hy hom of haar uitstuur en sê: "Gaan en doen wat Ek jou beveel." In Jeremia 1:17, kry ons die pragtige voorbeeld van hoe Vader die profeet Jeremia ten volle toegerus het vir die spesifieke opdrag; om as profeet vir nasies op te tree. In Halachah, wil ek u saam met my op so ʼn reis van gehoorsaamheid en voorbereiding neem. Daar was tye dat ek werklik beangs was omdat ek so baie dinge nie kon verstaan nie en die inhoud van die openbarings soveel dieper was as voorheen; maar die liefde waarmee Vader my bemoedig het, het my telkens in sprakelose verwondering gelaat. Hy is altyd in beheer, wat Sy grote plan ookal mag wees.
R 170.00
Quick View

Lêplek van die Leeu het 'n nuwe missie, 'n nuwe fokuspunt en 'n nuwer loop as wat die geval was met die vorige vier boeke wat reeds verskyn het. In hierdie boek word die openbarings daarop gefokus om die Gees van Yahuwah in ons te ontdek. Ons word begelei om te groei in eenheid met Abba, maar veral ook om te ontdek hoe Pappa Vader deur Sy oneindige liefde ons toelaat om Hom te vind, te ontdek en te leer ken. Hy leer ons hoe om 'n verhouding met Hom te bou sodat Sy skeppingsdoel met ons as mens, naamlik om Sy verteenwoordiger en vriend op aarde te wees, weer in volle reg herstel kan word. Geen een van my vorige openbarings-boeke het my lewe so diep aangeraak soos Lêplek van die Leeu nie. Die dag toe die Leeu met die oë van lig my lewe binnegestap het, het my insig, liefde en begrip reuse spronge gemaak en is ek gelei na 'n geestelike vlak waar ek nog nooit voorheen was, of ooit op my eie sou kon kom nie. Deur die liefdevolle begeleiding van my hemelse Pappa kon ek Hom op 'n ander vlak leer ken en lief kry. Ek kon weer Sy Eva word, Sy Ahavah, iemand wat Sy verteenwoordiger op aarde is om Sy Naam groot te maak en aan Hom die eer te gee as Skeppergod. Mag Lêplek van die Leeu ook in jou hart 'n rusplek vind.
R 170.00
Quick View